İletişim Modelleri

İletişim Modelleri Stoa Felsefesinin İletişim Modeli: Epiktetos ‘yargılar’ başlıklı derste, ‘dışsal duyusal izlenimlerin’ doğru yargılanışını, her zaman doğru ve yanılmaz bir yargı üretmeği işliyordu. Şöyle diyordu: “İnsanların...