Uyum Sağlamak

NLP Eğitimi’ne katılarak yaşamınızın her alanında önemli insanlarla Kaliteli İlişkiler kurabileceksiniz. Derin Nefes Almak, Bedensel Gevşemek, Zihinsel Sakinleşmek, Meditasyon Yapmak, Onaylayış Cümlelerini Kullanmak, Görselleştirmek Teknikleri‘ni öğrenip uygulayarak, adrenalin yerine serotonin üretip, stresi kontrol altına alabilecek, kendinize ve başkalarına daha kolay uyum sağlayabileceksiniz. Başkalarının yanında kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Onları nasıl rahatlatabileceğinizi öğreneceksiniz. Başkalarının Beden Dillerini, Ses Tonlarını okumağı öğrenerek, duyusal keskinliğinizi ya da farkındalığınızı artıracaksınız. Yüzeyin altında nelerin olup bittiğini anlayacaksınız.

NLP Önvarsayımı:

“Kurduğunuz iletişimin anlamı yarattığı etki ve aldığınız tepkidir.”

UYUM sağlayışın temelinde Saygı, Güven Duygusu, İşbirliği, Ahenk, Nazenin Olmak, Anlayış gibi ‘Alpha’ ya da kaynak dolu olumlu ruh halleri vardır. Uyumu bozan ruh halleri ise Stres, Öfke, Depresyon, Hayal Kırıklığı, Mutsuzluk, Kalpteki Acılık, Affetmemek gibi kaynak dolu olmayan olumsuz ruh halleridir. Bu tür olumsuz ruh hallerindeyken ‘olumlu bir sonuç elde etmek’ hayli zordur.

Dr. Ruth Dailey Knowles:

“Have you ever been talking with someone and felt you were NOT on the same wavelength? Have you sometimes tried diligently to communicate with another, BUT found yourself unable to establish rapport? Have you wondered HOW TO overcome these problems? The techniques of NLP will provide you with ways of doing just that. A relatively New Communication Model, NLP is derived from Linguistics, Psychology, Neuro-Physiology, Kinetics and Cybernetics. NLP is NOT another form of therapy, RATHER, it is a powerful addition to any form of therapy. The originators of NLP – Richard Bandler and John Grinder – carefully observed such Master Communicators as the developer of Gestalt Therapy, Dr. Fritz Perls; the outstanding Family Therapist Virginia Satir; and the Medical Hypnotist Dr. Milton Erickson.

The purpose of observing these Masters was to Discover WHAT made them such effective communicators. When Virginia Satir was observed, it was noticed that she had intense ‘Rapport’ (Uyum) with each family member. Although at the time unaware of it herself, she had a way of Breathing with the individual, of assuming a Body Position that was similar to or exactly like the clients and of using the persons preferred words. She instinctively listened to the client’s choice of predicates. (Verbs, adjectives, adverbs) and based on those ‘choices’ she determined HOW clients represented the world to themselves.”

Virginia Satir yöntemleri şunları içermektedir:

  • Breathing
  • Body Position
  • Preferred Words, Predicates
  • World Representation.

Rapport is the establishment of trust, harmony and cooperation in a relationship. If we recognize how someone is thinking, then we can communicate in ways that help the person to process more easily. Rather than putting the responsibility to others to CHANGE, which rarely produces results, we can develop our sensory acuity or awareness and respond according to what we are picking up. This ability will add to your repertoire of rapport (uyum) and Influencing Techniques (Etkilemek Teknikleri), as you learn to communicate with a wider range of Thinking Strategies (VAKOGAid).

Etkili Danışmanlık (Effective Counselling):

Hazel Mackey and Susan Nancarrow: Enable Independence: Effective Counselling:

“There are some KEY requirements for Effective Counselling:

1. The client feels that the counsellor (danışman) is on his/her side (Acceptance).

2. The client eeels able to say anything without being judged (Unconditional Positive Regard).

3. The counsellor is being real with the client and NOT pretending (Congruence).

4. The counsellor tries to SEE the world through the client’s eyes and conveys an understanding of what the client is trying to say (Empathy).”

Duyusal Keskinlik / Farkındalık


Dr. Beleruth Naparstek:

“Psychic awareness is about integrity (Bütünlük) – about being true to ourselves and our own Inner Experience. When there is perfect ‘Match’ (‘Eşleşme’) among what we ‘Think’, ‘Feel’, ‘Say’ and ‘Do’, we are in alignment with ourselves and at our most energized and ‘Psychically’ Skillful.”

“Sensory Acuity (Duyusal Keskinlik) or Awareness (Farkındalık) is the process of learning to make finer and more useful distinctions about the ‘Sense Information’ we get from the world.”

Kalibrasyon / Halden Anlamak

“Calibration (Kalibrasyon ya da Halden Anlamak) is accurately Recognizing another person’s State by reading non-verbal signals.”

Uyum

Alpha State: Rapport is the process of establishing and maintaining an Alpha State, a relationship of mutual trust and understanding between two or more people, the ability to generate responses from another person.

Rapport (Uyum) is partly established by Matching the Representational Systems and Body Language of others.

The State of Rapport between Mind and Body is called ‘Congruence’ (Tutarlılık) in NLP. Congruence means that you are all of a piece, your Body Language, Voice Tonality and Words carry the ‘Same Message’. Your Beliefs and Values line up with your Actions.

Eğer Sözel İfadenizle, Sözel Olmayan İfadeniz arasında karşıtlık varsa Sözel Olmayan İfadeniz ağır basacaktır.

Eşleşmek ve Eşleşmeği Bozmak

Matching (Eşleşmek) is adopting Parts of another person’s Behaviour for the Purpose of enhancing rapport. Matching ‘Body Language’, ‘Voice Tonality’ and ‘Words’, and Respecting Beliefs and Values are examples of what NLP calls ‘Pacing’ (Ayak Uydurmak).

Steve Bavister ve Amanda Vickers:

“Matching Predicates”: “The great value of knowing someone’s Primary Representational System is that you can use it when communicating with them. It enhances Communication enormously because you are Literally ‘Speaking Their Language’, the Language they use to Think.” “Matching Representational Systems”: “You may observe that they are looking across their right, indicating that they are listening to an auditory memory, so auditory language would make it easier to connect. Having a better understanding of their MAP of the world in this way helps you develop dtronger rapport (uyum).”

Mismatching (Eşleşmeği Bozmak) is adopting different patterns of behaviour to another person, breaking rapport for the purpose of redirecting, interrupting or terminating a meeting or conversation.

David Molden:

“Communication channels (…) situation is the differences between our Personal Thinking Strategies. The strategies of two interacting people can be ‘mismatched’ (eşleşmemek), causing both people to experience a difficult communization flow. When you ‘mismatch’ in ‘thinking strategy’ with someone, it is hard work getting ‘clarity’ on anything.  A Thinking Strategy is the WAY we communicate our thoughts internally. It is the processing we do in our minds before ‘responding’ with behaviour.”

 

Ayak Uydurmak ve Yönlendirmek

“Pacing (Yönlendirmek) is gaining and maintaining Rapport with another person over a period of time by joining them in their Model of the world. You can Pace ‘Beliefs’ and ‘Ideas’ as well as ‘Behaviours’.”

“Leading is changing your own ‘Behaviours’ with enough ‘Rapport’ for the other person to follow.”

Algısal Duruşlar – Perceptual Positions

NLP Eğitmenleri Joseph O’Connor and Ian McDermott:

“Central to NLP is an appreciation of the value of having different views of the ‘same event’.

First position is your own reality.

Second position is taking another person’s point of view.

Third position is the ability to take an ‘Outside Detached’ point of view and appreciate the relationship between you and the other.”

. . .

Hikaye: “Pauline ve Oğlu” – NLP Eğitmeni Sue Knight anlatıyor:

“Pauline son aylarda hayli sıkıntılı günler geçiriyordu. Oğlunun okulda başka çocuklar tarafından rahatsız edildiğini düşünüyordu. Onun için endişeleniyordu. Annesi de uzun zamandır hastaydı. Bu arada çalıştığı iş yerindeki Sorumlulukları da artmıştı. Kendisini sürekli olarak yorgun ve bitkin hissetmeğe başlamıştı. Bir arkadaşının tavsiyesiyle NLP Seminerleri’ne katılmağa başladı.

Algısal Duruşları öğrendi. Kendinden Bakışı, Karşıdaki Kişiden Bakışı ve Bağımsız Gözlemci Bakışını öğrendi. Kendisini HEP karşısındaki kişinin yerine koyduğunu anladı. Hissettiği duygular karşısındaki kişilerin duygularıydı. Başkalarının duyguları, Pauline üzerinde ‘Ağırlık’ yaratmaktaydı. Karşıdaki kişiden bakışa NLP’de ‘İkinci Algısal Duruş’ deniyordu.

Kendisini bu alışkanlıktan sıyırmayı başarıp, ‘Birinci Algısal Duruşa’ yani Kendinden Bakışa geçmeği başardığında, ‘hafiflediğini’ hissetti. Kurtulmak istediği duyguları da ssıl sahiplerine bırakmış oldu. Eski Pauline olmaya başladı.

Daha sonra ‘Bağımsız Gözlemci’ bakışını, yani ‘Üçüncü Algısal Duruşu’ öğrendi. Hem kendisinden ve hem de başkalarından aynı uzaklıkta bir yerden olaylara ve oğluna baktığında, daha dengeli yorumlar yapabildiğini gördü. Artık tarafsız yorumlar yapabilen bir Pauline vardı ortada.”

(Bu Hikaye Algısal Duruşlarla İlgili)

. . .

Hikaye: “Seyahat Acentası” – NLP Eğitmeni Mo Shapiro anlatıyor:

“Bir Seyahat Acentası müşteri ilişkilerini geliştirmek istiyordu. NLP Uzmanı Mo Shapiro’ya başvurdular. Mo Shapiro onları dinledikten sonra müşterilere ‘Ayak Uydurmayı’ ve onları ‘Yönlendirmeyi’ içeren bir strateji hazırladı. Acenta çalışanlarına sorun yaratan, onları kızdıran müşterilerin çoğu, bu Seyahat Acentası tarafından hayal kırıklığına uğratıldıklarını düşünüyorlardı. En çok şikayet ettikleri konular ‘Gecikmeler’, ‘Seyahat Zamanlarının Uzayışı’ ve ‘Otellerin Kalitesiydi’. Acenta çalışanları müşterilerin sergilediği Ruh Hallerinin Enerjisine, onların Duygularına ‘Eşleşme’ yoluyla ‘Ayak Uydurma’ uygulamaları yapmaya başladılar. Örneğin eskiden müşterilerle ‘Sanki daha önemli başka bir işleri varmış gibi’ hızlı hızlı, kısa kısa, kesik kesik ve sert bir ses tonuyla konuşuyorlardı. NLP’yi öğrenmeye ve uygulamaya başladıktan sonra ‘Daha yavaş bir ses tonuyla’ konuşmaya başladılar. Daha ‘Kaynak Dolu’ Ruh Hallerine, Alfa Ruh Haline geçmeyi öğrendiler. Meditasyon yapmağı öğrenerek bunu daha da güçlendirdiler. Çözüm ve Seçeneklere yöneldiler ve müşterileri de bunlara yönlendirdiler. Müşterilerin kendilerini izlemeleri ve sakinleşmeleri onları sevindiriyordu. Eskiden tarafların istekleri birbiriyle uyuşmazken, artık her iki taraf ta ‘Olumlu bir Sonuca’ ulaşmak istiyordu.”

(Bu Hikaye Beta Ruh Halinden Alpha Ruh Haline Geçmek ve Uyum Sağlamak ile ilgili)

Benzer Konular: