NLP Eğitimi’ne katılarak bilgiye nasıl eriştiğinizi, nasıl bilgi işlediğinizi ya da bilgi işlem tarzınızı, bilgiyi nasıl kaydettiğinizi, nasıl hatırladığınızı ve başkalarına nasıl ilettiğinizi ya da bilgi iletişim tarzınızı öğreneceksiniz.

NLP Önvarsayımı: “Beden ve Zihin tek bir Sistem oluşturur.”

NLP Eğitmeni David Molden:

“HOW we learn, communicate and change, and HOW results are created? The more we know about our own ‘Internal Patterns of Thinking’ and HOW we generate our ‘State of Mind’, the more ‘Flexibility’ we can have to Influence our Results and get more of What We Want.”

 

‘Neuro’, Sinir Sistemi ile ilgilidir. Bizim beş duyumumuzla gelen bilgiyi beynimiz ve sinir sistemimiz ile işlemden geçirdiğimiz Nöroloji ile bağlantılı. Düşünce Kalıplarımızla ilgili farkındalığımız geliştikçe, bu düşünce kalıplarının özel yaşamımızdaki ve iş hayatımızdaki sonuçlarını öğreneceğiz. Nasıl bu sonuçları oluşturduğunu öğreneceğiz. Kişisel Gelişim Alanı’ndaki ve Profesyonel Gelişim Alanı’ndaki başarımızın anahtarlarından birisi, bu Düşünce Kalıplarımızı kullanarak içsel kaynaklarımıza nasıl eErişebileceğimizi öğrenmektir.

Her birimiz bilgiyi özel bir tarzda içeri alırız ya da bilgiye özel bir tarzda erişiriz. Bir birey için ‘Duygu’ bir mesajın çabuk ve etkili iletilişini sağlarken, bir başkası için ‘Ses’, bir başkası için ‘Görüntü’ daha etkili olmaktadır. İnsanlar bilgiyi içeri aldıkları Duyusal Sistem’e bağlı olarak bilgi işlemde ve bilgiyi anlamlandırmakta farklılık gösterirler. Bilgi İletişimde farklılık gösterirler.

NLP Eğitmeni Sue Knight:

“Many people become skilled at storing (ya da coding) memories in a way that leads to depression, anger and other negative feelings.”

NLP Uygulayıcısı Dr. Dorothy Young Brockopp:

“Each one of us ‘Takes in’ or ‘Accesses’ information in a particular manner. While ‘Touch’ may communicate a message quickly and effectively for one individual; ‘Sounds’ or ‘Pictures’ may be more effective for another person. People also ‘Process’ or ‘Make sense out of’ Information differently depending on the Sensory Modality (Duyusal Temsil Sistemi) through which they receive it. The 3 Modalities (VAK) that are most often used in this culture to ‘Access’ and ‘Process’ information are the kinaesthetic, the auditory and the visual. Individuals tend to favor one mode even though, to some extent, they use all three. Bandler and Grinder claim that the most effective communicators are highly proficient in all of the modalities and can move from one to another at will and with easy.”

Our thoughts are not determined by our language. While we can and do think in words, our thoughts are also a mixture of mental pictures, sounds and feelings.

‘Linguistik’ dilin kullanımıyla ilgilidir. Bizim sözel ve sözel olmayan Dil Sistemleri’ni kullanarak dünyayla ilgili İçsel Temsillerimizi kodlayışımız, düzenleyişimiz ve anlamlandırışımızla ve bunu içsel ve dışsal iletişimde kullanışımızla bağlantılı. Günümüz dünyasında ticaretin gittikçe artan bir şekilde iletişim kurmak becerilerimize dayandığını düşünürsek, kullandığımız dilin yapısını anlamak ve onun efendisi olmayı öğrenmek zorundayız.

Dinleyicilerimizin ve okurlarımızın ‘İçsel Düşünüş Stratejileri’ ile ‘Eşleşen’ bir dil kullanışınız, onların daha kolay bilgiyi işleyişlerine yardımcı olacaktır. Kurduğunuz iletişimin ‘tutarlı’ oluşu, yani sözlerinizin, yazılarınızın, beden dilinizin ve ses tonunuzun tutarlı oluşu da onlara yardımcı olacaktır. Bunlarda ‘tutarsızlık’ olduğunda, yani Sözel İletişiminiz ile Sözel Olmayan İletişiminiz çeliştiğinde, dinleyiciler Sözel Olmayan İletişiminize göre bilgiyi yorumlayacaklardır.

How do we know we understand someone? By giving their words meaning. Our meaning, not their meaning. And there is no guarantee that the two meanings are the same. How do we make sense of the words we hear? How do we choose words to express ourselves? And how do words ‘Structure’ our Experiences? This gets to the heart of the linguistic part of NLP.

Neuro-Linguistik: Sinir Sistemi’nin Dil’i nasıl etkilediği ile ve Dil’in Sinir Sistemi’ni nasıl etkilediğiyle ilgilenen bilim ve tıp dalıdır.

‘Programlamak’ önceden planlanmış bir hedefin ya da sonucun gerçekleşimi için bir ‘Eylemler Dizisi’nin hazırlanışı ve uygulanışıdır. Aynı zamanda bilerek ya da bilmeyerek kendi zihinlerimizi ve bedenlerimizi olumlu ya da olumsuz belirli sonuçları gerçekleştirecek şekilde NASIL programladığımızla ilgilenir. Bizim Nörolojik Sistemlerimizi ve İletişim Sistemlerimizi, ulaşmağı hedeflediğimiz hedeflerin ya da sonuçların gerçekleşimi için düzenlemek becerimizdir. Yaşamlarımızı stratejiler ile yönetiyoruz ve bu stratejiler, bir bilgisayarın özel bir hedefe ya da sonuca erişmek için programlanışına benziyor. Stratejilerin yaşamlarımızdaki rolünü anlamak bize şu seçenekleri kazandıracak:

  • Aynı stratejiler ile yaşamağı sürdüreceğiz;
  • Bireysel mükemmelliğimize erişmek için stratejilerimizi değiştirebileceğiz, geliştirebileceğiz.
  • İletişim kalıplarımızın etkilerini öğreneceğiz.

NLP Eğitmeni Carol Harris:

“Patterns. High Performance. Analysing the components of performance, especially HOW the Mind Process Information and Installs Strategies for Achievement.”

Hipnoterapist Dr. Lee Pulos:

“Düşük özdeğere sahip olmayan ve dolayısıyla kendisini olumsuz programlamayan herkes için Yüksek Performans doğal bir Ruh Hali olur.”

Hipnoterapist Dr. Lee Pulos:

“UCLA Tıp Okulu Ağrı Kontrol Birimi’nde ‘Zihinde Canlandırmak Tekniğini’ (Visualization) başarılı bir biçimde kullanan Dr. David Brester hastalarına şöyle diyordu: ‘Sinir Sisteminiz ile dost oluyorsunuz’.”

Hipnoterapist Dr. Lee Pulos “Qualities of High Performance” adlı röportajında:

“Our ‘Self Talk’ is one of the things that keeps reinforcing information in our subconscious our reputation with ourselves. So High Performance People are very conscious of that, and they’ll stop it right away and change it to something else. You never hear them saying things about themselves that are deprecatory like that. They are constantly Programming Positive Self Talk, High Self Esteem. People with Low Self Esteem (Düşük Özdeğerli Kişiler) are more subject to Psycho Physiological Stress Disorders.”

Neuro-Linguistik Programlamak: Önceden planlanmış bir hedefin ya da sonucun gerçekleşimi için Sinir Sistemi’nin ve Dil’in kullanılışıdır.

People who learn another language, nearly always report a ‘Radical Change’ in the way they think about the world.

Bilinçaltımızı yeniden programlayana kadar Eski Programlar yaşamlarımızı yönetmeğe devam edecek ve biz de buna KADER diyeceğiz. NLP Eğitmeni Sue Knight‘ın dediği gibi:

“Düşüncelerinizi ve duygularınızı yönetmeği başarırsanız, kaderinizi kontrol altına alabilirsiniz”.

Hipnoterapist Dr. Lee Pulos “Super Teaching to Quantum Learning” adlı makalesinde:

“Super Teaching is a breakthrough Technology that is revolutionizing the way we Learn, Absorb and Retain New Information. Our brain speaks ‘Four Electrical Languages’ that reflect ‘Four Different Octaves of Consciousness’, Methods of Processing and Learning New Information.

Beta Waves: between 13 – 26 Hz.

Alpha Waves: between 8 – 13 Hz.

Theta Waves: between 4 – 8 Hz.

Delta Waves: between 1 – 4 Hz.

(sayılar Dr. Elmer Green’den alındı.)”

Meditasyon yapmağı öğrenmek, Beta’dan Alpha’ya geçişi öğrenmektir.

Alpha Ruh Hali’nde iken bilinçdışı kaynaklarımıza daha kolay erişebiliriz.

Theta Ruh Hali’nde iken görselleştirmeği daha kolay yapabiliriz.

Hipnoterapist Dr. Lee Pulos “Qualities of High Performance” adlı röportajında:

“High self esteem people are aware that we ‘learn’ and ‘process’ information in different ways. You know, the old Right Brain / Left Brain Hypothesis. Even though it is a ‘Metaphor’, it is a useful metaphor. There was an Article in the Harvard Business Review on ‘Left Brain Planners, Right Brain Managers’. (Bazı NLP Metinlerinde bu konu ‘Left Brain Managers, Right Brain Leaders’ olarak işleniyor.) Left Brain being linear, logical, analytical. Right Brain being artistic, intuitive, creative, simultaneous processing of all kinds of information. They found that the Left Brain Planner prefers long written Memos, versus the Right Brain Manager who prefers this kind of contact – ‘Looking at Body Language’, ‘Facial Expression’, ‘Voice Tonality’ and so on. The Right Brain Manager is a networker. They are connected to all kinds of things going on in the community. The ‘Doors’ are always open. You can come in and go. The phones are ringing, simultaneity of activity. Versus the pipe smoking sitting up in a lofty office type of Left Brain Planner and so on and so on. So I think High Perfgormance People realize that it is important to oscillate back and forth between two modes of consciousness depending on the task.”

 

NLP Nedir’in Hikayesi: “Marketteki  Kadın”-NLP Eğitmeni Cengiz Erengil Anlatıyor

“Bir gün Richard Bandler bir marketten alışveriş yapmış ve çıkarken elinde içki şişeleriyle dolu bir torba olan bir kadın ona ‘Ne taraftan gidiyorsunuz?’ diye sormuş. Richard ona, ‘Sizin asıl sorunuz bu değil’ demiş. Kadın ‘Nedir öyleyse?’ diye sorunca, ‘Sizi evinizin yakınında bırakıp bırakamayacağımı soruyorsunuz’ demiş. Kadın ‘Evet’ diye yanıtlamış ve birlikte Richard’ın arabasına binmişler. Yolda giderlerken kadın ‘Neden içki içiyoruz ki?’ diye sormuş. Richard yine ona ‘Sizin asıl sorunuz bu değil’ demiş. Kadın ‘Nedir öyleyse?’ diye sorunca, ‘Bunun cevabını verecek zamanım şu anda yok. Bir saat sonra bana telefon edin ve size söyleyeyim’ demiş ve ona kartını uzatmış. Kadın evinin yakınında arabadan inmiş.

Marketteki kadın bir saat sonra telefon edip ‘Asıl sorum nedir?’ diye sormuş. Richard ‘Eğer içki içmeseydiniz ne olurdu?’ demiş. 15 gün sonra kadın telefon etmiş. Richard’ın telefondaki sorusundan sonra oturup düşündüğünü ve bunu çözümlediğini, kendisinin yıllar önce tacize uğradığını ve bunu unutmak için içki içmeye başladığını, bunu çözümlediği günden beri artık içki içmediğini ve taciz olayının da artık aklına bile gelmediğini söylemiş.”

Benzer Konular: