Meta Programlar

NLP Eğitimi‘ne katılarak insanların bilgi işlem tarzlarını etkileyen algı filtrelerinin en önemlisi olan Meta Programları öğreneceksiniz.

NLP Önvarsayımı:

“Herkes kendi biricik dünya modelinde yaşar.”

NLP Eğitmeni Anthony Robbins:

“Metaprograms are the keys to the way a person Process Information (Kişinin Bilgi İşlem Tarzının Anahtarları). They are powerful ‘internal patterns’ that help determine how he forms his ‘internal representations’ and directs his ‘behaviour’. Metaprograms are the ‘internal programs’ or sorts we use in deciding what to pay attention to. To ‘Communicate Effectively’ (Etkili İletişim Kurmak) with a person, you have to understand his ‘Metaprograms’.”

NLP Eğitmeni Tad James:

“Meta Programs are ‘Strategies’ that people use in the ‘Filtering’ the ‘Information’ that comes through the five senses. Meta Programs are composed of Visual (V), Auditory (A) and Kinaesthetic (K) ‘representations’ that are subject to the some ‘Submodality’ (Alt Sistemler) manipulations that we use in everyday NLP change work.”

NLP Eğitmenleri Joseph O’Connor ve John Seymour, Meta Program Kalıpları‘nı şöyle açıklamaktadır:

Meta Programlar bizim alışkanlıklarımız ile ilgili algı filitreleridir. Aşağıda altı çeşit Meta Program açıklanmaktadır:

  1. Genel-Özel (General-Specific) Meta Program Kalıpları: ‘Genel’ Meta Program kalıbını kullanan kişiler ayrıntılara önem vermez, Genel olan ile ya da büyük resim ile ilgilenirken kendilerini rahat hissederler. ‘Özel’ Meta Program kalıbını kullanan kişiler ise ayrıntılara dikkat ederler.
  2. İçsel-Dışsal (Internal-External) Meta Program Kalıpları: ‘İçsel’ Meta Program kalıbını kullanan kişilerin içsel standartları vardır ve kendi kararlarını kendileri verirler. ‘Dışsal’ Meta Program kalıbını kullanan kişiler ise standartları dışarıdan alırlar. Başkalarının kendilerine yön gösterişine ve talimatlar verişine ihtiyaç duyarlar.
  3. Eşleşen-Eşleşmeyen (Match-Mismatch) Meta Program Kalıpları: ‘Eşleşen’ Meta Program kalıbını kullanan kişiler karşılaştırırken benzerliklere dikkat ederler. ‘Eşleşmeyen’ Meta Program kalıbını kullanan kişiler farklılıklara dikkat ederler.
  4. Seçenekli-Seçeneksiz (Options-Procedures) Meta Program Kalıpları: ‘Seçenekli’ Meta Program kalıbını kullanan kişiler alternatiflerin geliştirilişinde başarılı olurlar. ‘Seçeneksiz’ Meta Program kalıbını kullanan kişiler ise prosedürlerin uygulanışında iyidirler.
  5. Proaktif-Reaktif (Proactive-Reactive) Meta Program Kalıpları: ‘Proaktif’ Meta Program kalıbını kullanan kişiler şirkette inisiyatiflerini kullanarak sorumluluk üstlenebilir, karar alabilir ve uygulayabilirler. ‘Reaktif’ Meta Program kalıbını kullanan kişiler ise başkalarının harekete geçişini ve sorumlulukları üstlenişini beklerler.
  6. Yaklaşan-Uzaklaşan (Towards-Away From) Meta Program Kalıpları:  ‘Yaklaşan’ Meta Program kalıbını kullanan kişiler kendi hedeflerine odaklanmışlardır ve kendi başarılarıyla motive olurlar. ‘Uzaklaşan’ Meta Program kalıbını kullanan kişiler ise kaçınmak istedikleri sorunlara odaklanırlar.
. . .

Hikaye: “Üst Düzey Yönetici”-NLP Eğitmeni Sue Knight anlatıyor:

“Pete ve Joe’nun aynı fikirde olduğu durumlar çok azdı. İkisi de birbiriyle iletişim kuruşun güçlüğünden söz ederdi. Üst düzey yöneticiler olarak, hızla büyüyen şirket içinde birbirlerinin ‘görüşlerini’ değerlendirmek zorundaydılar. Şirket ile ilgili kararlar almak için bir araya geldiklerinde, Pete konuyu ‘genel hatlarıyla’ kavrayıp, içgüdülerine göre sonuçlandırır, çoğu zaman bu yöntem ile başarılı olurdu. Joe ise düşüncelerini ‘ayrıntılarıyla’ tartışmak ister, Pete bundan çabucak ‘sıkılır’ ve toplantıyı bitirirdi. Birlikte ‘etkili’ bir çalışma ortamı oluşturamadıkları için Pete, Joe’yu daha az iletişim kuracakları bir birime atadı.”

(Bu Hikaye Genel / Özel Metaprogram Kalıbıyla ilgili)

Benzer Konular: