Hızlı Öğrenmek

Hikaye: “Roller Coaster”: Danell Jones anlatıyor:

“Duygusal inişler ve çıkışlar dünyaca ünlü İngiliz romancı Virginia Wolf‘u sarsıyor, bir lunaparktreni gibi (Roller Coaster) kimi zaman onu ‘en yükseklere çıkarıyor’ sonra ani bir şekilde ‘yere yapıştırıyordu’.” (bkz. manik depresif ruh hali)

Sue Knight:

“The connections you make and the way you ‘represent’ memories, ideas and information are unique to you. Many people become skilled at ‘storing’ memories in a way that leads to depression, anger and other negative feelings.”

Anthony Robbins:

“İnsanların anlamadıkları şey, depresyona (ya da strese, öfke krizine) girişleri için ‘zihinlerinde’ ve ‘fizyolojilerinde’ belirli şeyler (bkz. Stratejiler) yapmak zorunda oluşlarıdır.”

Brenda Poinsett:

“The thinking patterns of a depressed person are distorted. The basic premise of Cognitive Therapy is that our ‘thoughts’ govern our ‘moods’. The way we look at things – our ‘perceptions’, our ‘mental attitudes’ and our ‘beliefs’ – govern the way we ‘feel’. “

David Hammond: Dr. Milan Ryzl states:

“When information emerges into ‘conscious experience’, it is dependent on our ‘psychological frame of mind’ – whether we are holding basically positive or negative attitudes. If our mental structure is NOT positively receptive, we are quite apt to distort the Information, because as Dr. Gertrude Schmeidler points out, it is being filtered through our personality.”

. . .

Internet. NLPSA:

“The NLP approach to Learning is utterly simple. It makes you aware of your students ‘particular working style’ and teaches you how to assist them in updating it for mor ‘efficient’ use with super learning strategies.”

Hızlı Öğrenmekte farklı ve etkili olan unsur, öğrencinin tutumu ve inançlarıdır. Öğrenmeği geliştirmek için ‘bireylerin ihtiyaçlarının’ ve ‘bireysel kalıplarının’ belirlenişine önem verilir.

NLP Eğitmeni Andy Smith ‘Hızlı Öğrenmek’ ile ilgili olarak şunları söylüyor:

“We know that people ‘learn’ best when they ‘feel secure’ and ‘enjoy themselves’ so we design our NLP courses using the principles of ‘accelerated learning’ to create an environment in which everyone finds it easy to ‘learn’.”

Dr. Frank Caprio:

“Self confidence leads to happiness and success.”

Dr. Lee Pulos‘a göre Dr. Georgi Lozanov ‘Öğrenmek’ ve ‘Hafıza’ ya da ‘Bellek’ ile ilgili olarak zihin güçlerinin, imajinasyon ve telkin yoluyla büyük ölçüde genişletilebileceğini kanıtlamıştır. Dr. Lozanov çalışmalarına insanlara ‘Kendi Kendine Şifa’ tekniklerini öğreterek başlamış, daha sonra bu tekniklerin her türlü öğrenmede başarıyla uygulanabileceğini farketmiştir. Bir Raja Yoga ya da Mental Yoga öğrencisi olan Dr. Lozanov, Yoga’dan aldığı bazı ‘Gevşemek’ ve ‘Konsantrasyon’ tekniklerini ‘Hızlı Öğrenmek’e uygulamıştı.

‘Telkin Bilim’ dediği Öğrenmek Teorisine dayalı bir okul geliştiren Bulgar bilim adamı Dr. Georgi Lozanov‘un dediği gibi “Bilinçaltınızda neye inanıyorsanız osunuz”. Düşük zekalı olduğunu zannetmeden önce hep yüksek not alan bir öğrencinin durumunda olduğu gibi, inançlar performansı etkiliyor. Telkinler ‘Şifa Bulmayı’ nasıl etkiliyorsa, ‘Öğrenmeği’ de etkiliyor. Sınav öncesi çok çalışmak ancak kısa süreli bir başarı sağlıyor. Eğer öğrendiklerimizi gerçekten muhafaza etmek ve istediğimiz an hatırlamak istiyorsak, öğrenmek sırasında ‘Derin Nefes’ almak zorundayız; bedenimiz ‘Gevşemek’ ve zihnimiz ‘Sakinleşmek’ zorunda. Stres ve tedirginlik olmamak zorunda. Şu kendi kendine telkini (self hypnosis) uygulayabilirsiniz: ‘Öğrenmek hızlı, kolay ve zevkli olacak. Öğrendiklerimi muhafaza edeceğim ve istediğim an hatırlayacağım’.

NLP Eğitmeni Carol Harris, Dr. Georgi Lozanov‘un 1960’larda ‘Kişisel Gelişim’ ve ‘Hızlı Öğrenmek’ üzerine yazmaya başladığını söylüyor. Hızlı Öğrenmek’de uyum çok önemli. Önce eğitmenin sonra da eğitilen kişinin ‘Alfa’ ya da ‘Kaynak Dolu’ ruh Halinde oluşu çok önemli. Dolayısıyla Hızlı Öğrenmek, bilgilerin hızla eğitilen kişiye doldurulduğu tek yönlü bir işlem değil. Eğitilen kişiyi Kişisel Gelişim’e yönlendiren bir ‘uyum’, ‘güven’ ve ‘işbirliği’ duygusu ile ‘Alfa Bilinç Hali’, olumlu bir ruh hali, atmosfer ve çevre yaratılıyor. Karşılıklı etkileşim ve saygı insanları Kişisel Gelişim’e yönlendirici bir etki yapıyor. Öğrencinin tutum ve inançları bu süreçte çok etkili oluyor. Telkinler şifayı nasıl etkiliyorsa, öğrenmeği de etkiliyor.

Bu konuyla ilgilenen diğer isimler Ostrander, Schroeder ve Eric Jensen.

Eric Jensen, ‘eğiten-eğitilen ilişkisi’nin nasıl geliştirilebileceği konusunda çalışan, Hızlı Öğrenmek konusunda önde gelen yazar ve uygulayıcılardan biri. 1950’lerde farklı ülkelerde dolaşıyor, İsrail, USA vb. mükemmel öğretmenler’i (excellent teachers) henüz iyi sonuçlara erişememiş öğretmenler’den ‘ayıran farkı’ keşfetmeğe çalışıyor. 1970’lerin ortalarında Jenson, Richard ve John ile karşılaşıyor. Richard Bandler‘den NLP Eğitimi alıyor. Özellikle ‘Duyusal Temsil Sistemlerinin’ (Modalities) öğretmek sürecinde nasıl kullanılabileceği ile ilgileniyor. İlk kitabı olan ‘Super Teaching’, Öğretmek Teorisiyle (Teaching Theory) bağlantılı NLP Tekniklerini içeriyor.

. . .

Başarılı bir hipnoterapist ve meditasyon ve Self Hypnosis öğretmeni olan Dr. Adam Burke‘dan ‘Hızlı Öğrenmek’ konulu bir Self Hypnosis uygulaması:

“1. Person: Bedeninizi gevşetin ve zihninizi sakinleştirin. Gevşemiş bir bedenin ve sakinleşmiş bir zihnin ‘Hızlı Öğrenmek’ üzerinde çok büyük bir yapıcı etkisi vardır. Zihninizi Olumsuz Düşüncelerden arındırın. Öğrenmekle ilgili olumlu bir tutuma sahip olun. Yeni şeyler öğrenmeği sevin.

2. Behavior: Ders çalışmak ve uygulamak için kendinize zaman ve yer ayarlayın. Öğrenmeğe odaklanın (focus). Sonra gevşemeye veoyun oynamaya da zaman ve yer ayarlayın. İmtihan salonuna girdiğinizde kendinize ‘Bir Dakika’ (One Minute) ayırın. Bedeninizi gevşetin, zihninizi sakinleştirin ve odaklanın.

3. Environment: Ders çalışmak ve uygulamak için iyi bir çevre kurun kendinize.

4. Verbal Suggestion: Şu sözel telkini tekrarlayabilirsiniz: “I learn very, very quickly. The information flows into my body and mind and gets completly absorbed.”

5. Visual Imagery: (NLP’de Future Pace/Geleceği Adımlamak; Hypnosis’de mental rehearsal/mental prova). kendinizi ders çalışırken hayal edin (V). Çok odaklanmış bir haldesiniz. Kararlı ve özgüvenlisiniz. Sonra kendinizi imtihan salonunda hayal edin. İyi bir performans çıkarıyorsunuz ve başarılı oluyorsunuz.

6. Metaphor: Bu konuyla ilgili sizi Başarıya yönlendirecek bir mecaz üretin.