Geleceği Adımlamak

NLP Eğitimi’ne katılarak belirlediğiniz hedefi önceden zihinsel olarak deneyimlemeyi ve bu geleceği adımlamanın İçsel Temsillerinizdeki, Temsil Sistemlerinizdeki, Dil Kalıplarınızdaki, Fizyolojinizdeki ve Davranışlarınızdaki etkilerine dikkat etmeği öğreneceksiniz.

NLP Önvarsayımı:

“Bilinçdışı Zihin ‘gerçek olay’ ile ‘hayal edilen olay’ arasındaki FARKI ayırt edemez, çünkü ikisi de aynı nörolojiyi paylaşırlar.”

Dolayısıyla kurduğunuz hayallere ve sizi etkileyen başkalarının hayallerine dikkat edin.

Bir ‘durumdaki’, örneğin ‘katılacağımız bir iş toplantısındaki hedefimizi’ (Goal), gerçekleşme anından önce zihnimizde görselleştirerek deneyimlememiz ‘Mental Prova’ ya da NLP çalışmalarındaki adıyla ‘Geleceği Adımlamak’ olarak adlandırılır. Görselleştirirken hayal gücümüzü kullanarak zihnimizde, zaman çizgimizde (Time Line) ‘geleceğe’ adım atarız. NLP Teknikleri’ni uygulayarak kazandığımız ‘yeni ve güçlü çapalarımızı’ kullanarak, hedefimize göre gelecekteki durumun nasıl olasını istiyorsak öyle önceden deneyimleriz. Bu bizim çabalarımızla gerçekleştirmek istediğimiz hedef’tir.

Bu önceden deneyimleyiş, ‘zihinsel prova’ ya da ‘geleceği adımlama’ sırasında İçsel Temsillerimizdeki, Dil Kalıplarımızdaki, Fizyolojimizdeki ve Davranışlarımızdaki ‘etkilerine’ dikkat ederiz. Hissettiğimiz ‘duygulara’ dikkat ederiz.

‘Yeni davranış yaratmak’ (New Behaviour Generator), geleceği adımlayış’ın kalbinde yatan bir strateji’dir. Var olan bir becerimizi geliştirişimizi sağladığı gibi, yeni bir beceri kazanışımızı da sağlayabilir. Yeni davranış yaratma stratejisini kendi kişisel gelişim planımızda, profesyonel yaşamımızda, kariyerimizi geliştirmekte, sporcularla yapacağımız koçluk uygulamalarımızda kullanabiliriz.

NLP Eğitmenleri Joseph O’Connor and John Seymour:

“Future pacing is a form of mental rehearsal (mental prova). Mental preparation and practice is a consistent pattern that is found in all ‘top performers’: Actors, musicians, salesman and particularly sportsman. Whole ‘training programmes’ are built around this one element. Mental rehearsal is practice in ‘imagination’ and since the body and mind form one system, it prepares and primes the body for the actual situation. Our ‘body awareness’ also has a submodality structure (Altsistemler Yapısı) and so do self esteem and physical health. The WAY we think of ourselves affects our body, for ‘mind and body are connected’. These images and feelings are often unconscious (Bilinçdışı). A great deal of work has been done in mind-body medicine on the ‘Power of Visualization’ in health and illness. visualization is more powerful if patients are taught ‘HOW to give their images the submodalities of health’. An ‘internal dialog’ (Aid) that is constantly telling you ‘HOW bad you feel’ wears you down. NLP suggests your immune system is eavesdropping (Dinlemektedir) on your internal dialog.”

“The process of ‘mentally rehearsing’ (Mental Prova) one self through some ‘future situation’ in order to help ensure that the ‘desired behaviour’ will occur naturally and automatically.”

Stephen Covey:

“Affirmation and visualization are forms of programming.”

“Future pace is mentally rehearsing an ‘outcome’ to ensure that the ‘desired behaviour’ will occur.”

Louis Proto: Self Healing: Positive Outcome Visualization:

“Visualize something that you are ‘anxious’ or ‘worried’ about as being successfully completed. See yourself celebrating whatever it is. Who are you celebrating with and how? How does it feel to be able to relax again, knowing that everything is all right? Use this visualization to give yourself confidence, help you relax, and ‘programme’ yourself for ‘success’ before embarking on some project that is important to you, e.g. ‘going for a job interview’; ‘taking professional examinations’, ‘a business conference’. Run a video in your head of everything going smoothly to perfection, just the way you would like it to go – and it is more likely to; you will be programmed for success.”

Create an internal sensory specific representation of behaviour you want. The reason it works well is that our unconscious minds can NOT tell the difference between ‘What happens!’ and ‘What we imagine!’ because they share the same neurology.

Hipnoterapist Dr. Lee Pulos:

“UCLA Tıp Okulu Ağrı Kontrol Biriminde ‘Zihinde Canlandırma Tekniğini’ (Visualization) Başarılı bir biçimde kullanan Dr. David Brester hastalarına şöyle diyordu: ‘Sinir sisteminizle dost oluyorsunuz’.”

. . .

NLP Eğitmenleri Joseph O’Connor ve John Seymour‘dan Yüksek Performans konusunda bir NLP Uygulaması (‘New Behaviour Generator’):

(New Behaviour Generator is a simple but Powerful Technique to use in your personal and professional development. Every experience becomes an opportunity for learning.)

1. Hangi yeni davranışı öğrenmek istediğinize veya hangi performansınızı geliştirmek istediğinize karar verin. Hedefinizi belirleyin. Örnekler: “Belirli bir durumda daha kaynak dolu ve olumlu tepki vermek”; “Satış konusunda sunum yapmak becerilerinizi geliştirmek”, Yaptığınız spor dalındaki performansınızı geliştirmek”.

2. Bu konudaki ‘İçsel Diyalogunuzu’ ya da ‘İçsel Konuşmalarınızı’ (‘Inner Talks’) geliştirin (idealization).

3. Gevşeyin.

4. Bu konudaki performansınızı tam da istediğiniz gibi gerçekleştirdiğinizi, istediğiniz beceri düzeyinde gerçekleştirdiğinizi hayal edin (visualization).

5. Eğer bu size zor gelirse, bu performansı sizin istediğiniz beceri düzeyinde gerçekleştirdiğini gördüğünüz ‘birisinin’ (‘Role Model’) bunu gerçekleştirişini hayal edin (Modelling, ‘Gizli Algı’).

6. Sonra bu ‘Birisinin’ performansını gördüğünüz şekilde sizin gerçekleştirdiğinizi hayal edin (Imagine).

7. Bunu çapalayın (Anchoring) ve bir tetikleyiciye (Trigger) bağlayın.

8. Geleceği Adımlamak: Hedefinizi gerçekleştirmek için çapaladığınız içsel kaynakları çağrıştırıp, harekete geçirecek olayın, tetikleyicinin gerçekleştiğini (Örneğin, Sunum Konuşması yapmanız için Toplantı Salonuna çağrıldığınız an) hayal edin. Tepkinizi bu yeni şekliyle ortaya koyduğunuzu, Sunum konuşmanızı bu yeni şekliyle ortaya koyduğunuzu, performansınızı bu yeni şekliyle ortaya koyduğunuzu hayal edin. Hedefinizi gerçekleştirdiğinizi hayal edin.

. . .

Hikaye: “Sovyet Atletizm Takımının Başarısı” – Hipnoterapist Dr. Lee Pulos anlatıyor:

“1950’li yılların ortalarından beri Ruslar, fiziksel ve mental performansı arttırmak için imaj tekniklerinin kullanımı da dahil olmak üzere ‘Parapsikolojik Araştırmalara’ önem vermişlerdi. Kullandıkları ‘yöntem’ çeşitli isimlerle anılmakla birlikte, Ruslar ‘Kendi Kendini Psişik Olarak Kontrol Etmek’ (Psychic Self Regulation – PSR) terimini kullanmışlardı.

New York, Lake Placid’deki 1980 Kış Olimpiyatlarına hazırlanan Sovyet Atletizm Takımı, Neuro Muscular Programming (NMP) dedikleri bir tekniğin, performans üzerindeki etkilerini deniyorlardı. Atletizm Takımı 4 Gruba ayrılmıştı. Birinci Grup eğitim süresinin tamamını ‘eğitimle’ geçirmişti. İkinci Grup bu sürenin yüzde yirmibeşini ‘imgeleme’ çalışmasıyla geçirmişti. Hareketlerini ve başarılarını Zzihinlerinde canlandırmışlardı. Üçüncü Grup bu sürenin yüzde ellisini ‘imgelemeğe’ ayırmıştı. Dördüncü Grup ise bu sürenin yüzde yetmişbeşini ‘imgelemeğe’ ayırmıştı. Zihinsel eğitime, kendi kendilerini psişik olarak kontrol etmeğe, gevşemeye, zihinde canlandırma tekniğine önem vermişlerdi.

Sırıkla atlayacak olanlar her ayrıntıyı gözlerinde canlandırmışlardı. Sırığı ele almak, sıkı sıkı kavramak, koşmak, sırığı yere saplamak, bedenin ağırlığını hissedip sırığa yaslanarak yükselmek, çıtaya değmeden öteki tarafa geçip sırıkla atlamayı başarıyla tamamlamak. Böylece Nefes egzersizleri, gevşeme, zihinde canlandırma tekniklerini uygulayarak, ‘Sinir Sistemlerini’ ve ‘Kaslarını’ eğitmişlerdi.

New York, Lake Placid’deki 1980 Kış Olimpiyatlarında en büyük başarıyı ‘Dördüncü Grup’ gösterdi. Onları sırasıyla Üçüncü, İkinci ve Birinci Gruplar izledi.”

Benzer Konular: