Etkili İletişim

Hikaye: “Roller Coaster”. Danell Jones anlatıyor:

“Duygusal inişler ve çıkışlar dünyaca ünlü İngiliz romancı Virginia Wolf‘u sarsıyor, bir lunapark treni gibi (Roller Coaster) kimi zaman onu ‘en yükseklere çıkarıyor’ sonra ani bir şekilde ‘yere yapıştırıyordu’.” (bkz. manik depresif ruh hali )

Sue Knight:

“The connections you make and the way you ‘represent’ memories, ideas and information are unique to you. Many people become skilled at ‘storing’ memories in a way that leads to depression, anger and other negative feelings.”

Anthony Robbins:

“İnsanların anlamadıkları şey, depresyona (ya da strese, öfke krizine) girişleri için ‘zihinlerinde’ ve ‘fizyolojilerinde’ belirli şeyler (bkz. Stratejiler) yapmak zorunda olduklarıdır.”

Brenda Poinsett:

“The thinking patterns of a depressed person are distorted. The basic premise of Cognitive Therapy is that our ‘thoughts’ govern our ‘moods’. The way we look at things – our ‘perceptions’, our ‘mental attitudes’ and our ‘beliefs’ – govern the way we ‘feel’. “

David Hammond: Dr Milan Ryzl states:

“When information emerges into ‘conscious experience’, it is dependent on our ‘psychological frame of mind’ – whether we are holding basically positive or negative attitudes. If our mental structure is NOT positively receptive, we are quite apt to distort the Information, because as Dr. Gertrude Schmeidler points out, it is being filtered through our personality.”

John Schermerhorn ve David Chappell ‘Etkili İletişim’i şöyle tanımlıyor:

“İletişim anlamlar içeren sembollerin gönderiliş ve alınış sürecidir. Etkili bir iletişimde ‘mesajı gönderen kaynağın niyet ettiği anlam’ ile ‘mesajı alan kişinin algıladığı anlam’ aynıdır.

Etkili İletişim kurabilmek için başkalarının düşünce kalıplarını, dil kalıplarını, davranış kalıplarını, algı filtrelerini ve gerçeklik haritalarını anlamak ve saygı duymak zorundayız.

Joseph O’Connor:

“To be an effective communicator, act on the principle that: ‘The meaning of the communication is the response that you get’. An important part of NLP is training in sensory acuity or awareness where to place your attention and how to change and enlarge your filters so that you notice things that you had not noticed previously. It is ‘Present Moment Sensory Awareness’ let you know how they are responding.”

NLP insanların ‘Bilgi İşlem Tarzıyla’ ve ‘Bilgi İletişim Tarzıyla’ ilgili çalışmalardan oluşuyor. İnsanların bilgiye nasıl eriştiklerini, nasıl bilgi işlediklerini ve bilgiyi nasıl ilettiklerini bilirseniz, onlarla daha Etkili İletişim kurabilirsiniz. İş dünyasında Etkili İletişim kurmak çok önemli. Ekip kurarken, kalite geliştirirken, tüketici hizmetlerini geliştirirken kullanılan başarı programlarının temelınde Etkili İletişim var.

. . .

Dr. David Burns (CE 1980): Verbal Judo – Learn to talk back when you are under the fire of criticism:

 1. Listen.
 2. Empathy.
 3. Ask Questions.
 4. Find out exactly what he or she means.
 5. Disarming the Critic.
 6. Feedback and Negotiation.
 7. Negotiating Strategies.

. . .

Yöneticilerin eğitmeni Donald Weiss‘dan Etkili İletişim sekizlisi:

Etkili Dinlemek Becerileri:

 1. Karşınızdaki insanın ‘söylediği her şeye’ ve ‘Beden Diline’ dikkat edin. Ona ‘Etkili İletişim’ kurmağa istekli olduğunuzu gösterin.
 2. Geri Bildirim verin ve isteyin. Onun ‘fikirlerini’ kendi sözcüklerinizle ifade ederek, onu doğru anlayıp anlamadığınızı sorun.
 3. Duygularınızı yansıtın. Onun ‘nasıl bir duygu’ içinde olduğunu ‘hissettiğinizi’ belli edin.
 4. Sorular Sorun. Sözlerine ‘açıklık’ getirişini isteyin. ‘Tanımak’ isteyin. ‘Anlamak istiyorum (…)’ deyin.
 5. Kendisini ‘anladığınızı’ bir şekilde ‘gösterin’.
 6. Görüşmeği ‘sonuçlandırın’. Görüşürken söylemek istediğiniz şeyleri söyleyip söylemediğinizi, öğrenmek istediğiniz şeyleri öğrenip öğrenmediğinizi ‘kontrol edin’.

Kendini İfade Etmek Becerileri:

 1. ‘Ben Cümleleri’. ‘Ben kendimi (…) hissediyorum.’
 2. ‘Sen Cümleleri’. ‘Bu siparişi almakla büyük bir iş başardın.’

NLP araştırılarına göre en etkili iletişimciler “3 Duyusal Sistemi” (VAK) de yüksek düzeyde kullanabiliyor ve kolayca birinden diğerine geçebiliyorlar. İnsanlar bilgiyi içeri aldıkları Duyusal Sisteme göre ‘Bilgi İşlem’ ve ‘Bilgiyi Anlamlandırmak’da farklılık gösteriyorlar. Bilgiye erişmekte ve bilgi işlemde en çok kullanılan 3 sistem Visual, Auditory ve Kinesthetic’tir (VAK). Birisi için ‘Dış görünüş ve resimler’ bir Mesajın ona çabuk ve etkili iletilişini sağlarken, bir başkası için ‘ses tonu ve sözcükler’, bir diğeri için ‘duygu ve dokunuş’ daha etkili olmaktadır. Dolayısıyla NLP Çalışmaları insanların BİLGİ’ye (information) nasıl eriştikleriyle,  bilgiyi nasıl işledikleriyle ve  bilgiyi nasıl ilettikleriyle ilgileniyor.

Birisini ‘motive edişin’ ve ‘ikna edişin’ güçlü bir yolu, o kişinin ‘Düşünüş Stratejilerini’ (thinking strategies-VAKOGAid) kullanmaktır. Bir kişinin düşünüş stratejilerini onun ‘göz hareketlerinden’ ve ‘kullandığı sözcüklerdeki duyusal tercihlerden’ anlayabilirsiniz. Bunu anladığınızda ‘NLP Konferansı Verirken’ ya da ‘Bir Ürünün Tanıtımını Yaparken’ ikna ediciliğinizi büyük ölçüde artırabilirsiniz. Çünkü insanlar bazen uzun bir süre aynı düşünme stratejisinde kalırlar.

Dolayısıyla Profesyonel Gelişim alanında NLP’nin güçlü bir yeri var. Batı’da şirketler yıllık eğitim harcamalarından her yıl daha fazla payı NLP Eğitimleri’ne ayırıyor. NLP Introduction, Hızlı Öğrenmek, Etkili İletişim, Kişisel Değişim ve Yüksek Performans Koçluğu her zaman gündemde olan konuların başını çekiyor. NLP denilen bu milyonların katıldığı ‘Eğitim Dünyası’, Batı’da halen canlı ve her yıl daha da gelişip güçleniyor. Milyonlarca kişi NLP’yi Kişisel ve Profesyonel yaşamında uyguluyor. Neuro Linguistic Programming, Neuro Linguistic Hypnotherapy, Time Line Therapy ve NLP Coaching geniş bir alan oluşturuyor.

Her Öğrenmek, İletişim, Değişim ve Performans bilinçdışıyla ya da bilinçaltıyla bağlantılı. Bilinçaltındaki İnançlar, Algı Filtreleri ve Gerçeklik Haritaları yaşamlarımızdaki en güçlü faktörler. Bütün davranış kalıplarımızı bunlar belirliyor. ‘Ne olduğumuzu’ ve ‘Ne olacağımızı’ bunlar belirliyor. Ayrıca bilinçaltımızda ‘özdeğer’, ‘özgüven’, ‘tam sağlık programı’, ‘farkındalık’ ve ‘kendini iyi ifade edebilmek’ gibi güç kaynaklarımız var. Galata NLP Akademisi’ndeki eğitim günlerinin son saatlerinde Trans ve Self Hypnosis çalışmalarıyla bunlar bilince kazandırılabiliyor.