Çapalamak

NLP Eğitimi’ne katılarak bilinçli tercihlerinizle çağrışımlar oluşturmağı, istediğiniz zaman Alpha Ruh Haline, kaynak dolu ruh haline girebilmeği öğreneceksiniz. Meditasyonun da bir çapa olduğunu öğreneceksiniz.

NLP Önvarsayımı:

“İnsanlar kendi deneyimlerini kendileri yaratırlar.”

NLP Eğitmenleri Joseph O’Connor and Ian McDermott: “Using Anchors to Change State” (Ruh Halini Değiştirmek için Çapaların Kullanılışı):

“Using ‘anchors’ is the KEY to designing, changing and choosing ‘Your Baseline State’ (Temel Ruh Haliniz), ‘Your Learning State’ (Öğrenme Haliniz) or any other ‘state’ (Ruh Hali) you wish. Choose your ‘resources’ (Kaynaklarınızı seçin) you want, associate them to an anchor and then consistently use that anchor to bring those resources into the present moment. The NLP presupposition is ‘We either already have all the resources we need or we can create them.

There are üç ways to access resources:

1. Find a role model;

2. Use your physiology;

3. Change your thinking.”

NLP Eğitmeni Ralph Watson‘a göre ‘Alt Sistemlerin’ (Submodalities) ve ‘Çapaların’ (Anchors) NE olduklarını iyice öğrenirseniz, kendinizle ilgili İnançlarınızı ve alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Alt Sistemler ‘Programlanmış Tepkiler’ (Programmed Response) şeklinde çalışırlar ve çapalamanın temeli budur. Bir insanın ‘olumsuz çapalarını’ değiştirişine yardımcı olup, bunu başarırsanız, ona şunları sağlamış olursunuz:

1. Seçenekler (Choices);
2. Esneklik (Flexibility);
3. Kaliteli Yaşam (Best Quality of Life).

NLP Eğitmeni Sue Knight: “The way you Represent Memories” “Sizin Hatıraları Temsil Etme Tarzınız”.

Hepimizin ‘olumlu çapaları’ ve ‘olumsuz çapaları’ vardır. NLP Tekniği olarak kullanılan ‘Çapalamak’ (Anchoring) ise sizin ‘bilinçli tercihlerinizle’ çalışacak ‘çağrışımlar’ oluşturma işlemidir. Böylece kendi seçtiğiniz ‘Ruh Haline’ yeniden erişebilirsiniz. Başkalarına çapalanmış ‘Ruh Hallerini’ de tetikleyebilirsiniz. Uyum sağlayışın temelinde saygı, güven, işbirliği, ahenk, anlayış gibi kaynak dolu olumlu Ruh Halleri vardır. Uyumu bozan Ruh Halleri ise ‘Stres’, ‘Öfke’, ‘Depresyon’, ‘Hayal Kırıklığı’, ‘Mutsuzluk’, ‘Kalpteki Acılık’ ve ‘Affetmemek’ gibi kaynak dolu olmayan olumsuz Ruh Halleridir. Bu tür olumsuz Ruh Hallerindeyken ‘olumlu bir sonuç’ elde etmeniz hayli zordur.

NLP Koçluğu: NLP Koçluğu çalışmasına başlamadan önce NLP Koçu önce kendi kendisiyle uyum sağlar. Sonra danışanla uyum sağlar. Çapalarını ateşleyerek ya da tetikleyerek kendini kaynak dolu olumlu güçlü Ruh Hallerine sokar. Sonra danışana, onun ihtiyacı olan Ruh Hallerini ‘çapalar’. Sonra danışanın sorunuyla ilgili olarak Ne yapılacağı kararlaştırılır. Sonra bir NLP Tekniği uygulanır. Örneğin Meta Model soruları sorulur.

“Anchor is any stimulus that is associated with a specific ‘response’. Anchors happen naturally and they can also be set up intentionally – for example, ringing a bell to get attention or, subtler than this, standing in a particular place every time you introduce ‘humour’ into a presentation. Anchoring is a process of associating an ‘internal response’ with some ‘external trigger’.”

“Anchoring is the process by which any stimulus or representation (external or internal) gets connected to and triggers an response. Anchors can occur naturally or be set up intentionally.”

NLP Eğitmeni Anthony Robbins:

“If you do NOT like ‘How you feel’, change what you represent to yourself.”

NLP Eğitmeni Anthony Robbins:

“Virginia Satir, the world famous marriage and family counselor, uses ‘anchoring’ in her ‘work’ all the time. Her ‘results’ are outstanding. In ‘modeling’ her, bandler and grinder noted the ‘difference’ between her ‘style’ and that of the ‘traditional family therapists’.”

NLP Eğitmenleri Joseph O’Connor and Ian McDermott:

“Building a state with anchors” (Çapaları Kullanarak bir Ruh Hali Oluşturmak): “Go back and fully experience that resourceful state. See what you saw, hear what you heard and feel your full body sense. Use yourphysiology so your body congruently expresses that state. Just before the ‘Resourceful Feeling’ reaches its ‘peak’, see the picture, hear the sound and make the gesture (bkz. Trigger / Tetikleyici). Then (Sonra) change your physiology, change your state and think of something else (başka bir şey düşün). Then (sonra) test your anchors. See the picture, hear the sound and make the gesture and notice (Dikkat Edin) HOW this brings back the resourceful feeling.”

. . .

Hikaye: “Bakış Çapası”– NLP Eğitmeni Cengiz Erengil anlatıyor:

“Transactional Analysis temelli NLP Eğitmeni Dr. Gene Early Avrupa’da ilk NLP Workshoplarını başlatan kişiydi. İngiltere’de UKTC’nin kurucularından biriydi. Büyük bir grupla konuşurken bile herkesle teker teker ilgilenme becerisine sahipti. Bir kişiyle konuşurken, bir başkasına ‘anlamlı bakışlar’ sunar, yine aynı biçimde bir başkasının da ‘Gereksinimlerini’ karşılardı. Sue Knight‘ın katıldığı NLP Eğitimleri’nden birinde Dr. Gene Early katılımcılardan biriyle konuşuyordu. Bu sırada Sue’ya dönerek, gözlerinin içine baktı ve “Sue için artık konu açıklık kazanıyor” dedi. Sue o sırada işlenen konunun kendisi için açıklık kazandığından emin değildi. Ama bu ‘bakış’ ve bu ‘yorum’ onun anlama çabalarını hızlandırdı ve gerçekten konuyu kavramasını sağladı. Daha sonraki NLP Eğitim Günlerinde Sue, Dr. Gene Early’nin kendisine zaman zaman yine aynı bakışla baktığını gördü. İlk zamanlarda bakışlarına konuyu kavramakla ilgili birkaç ‘Sözcük’ eşlik ederdi. Sonraları sadece bir ‘Bakış’ yeterli olmaya başladı. Sue bu bakışın ne zaman gelebeğini bilmiyordu. Dr. Gene Early, Sue’da oluşturduğu ‘Bakış Çapası’ ile onun konu ne olursa olsun, ne söylenirse söylensin onun ‘olayı kavrayabilmesini’ sağlamıştı. Sonraki günlerde giderek Sue artık bu ‘bakışa’ da gerek duymamağa başladı. ‘Kavrayış’ onun gündelik yaşamına ‘çapalanmıştı.”

Benzer Konular: